قادری با مهر مطرح کرد:

پیش بینی درآمد دو و نیم برابری هدفمندی در سال 93/ میزان یارانه نقدی تغییر نمی کند

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر پیش بینی درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 93 گفت: بر این اساس رقم درآمد دولت حاصل اجرای قانون هدفمندی دو و نیم برابر نسبت به سال 92 افزایش یافته اما میزان یارانه توزیعی تغییری نکرده است.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به نهایی شدن تصمیم دولت برای ارائه تبصره قانون هدفمندی به مجلس برای بررسی در کمیسیون تلفیق، گفت: در بودجه سال 93 درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 28 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با اعلام سخنگوی دولت مبنی بر در نظر گرفتن 63 هزار میلیارد تومانی، می توان گفت این رقم نسبت به سال 92 دو و نیم برابر افزایش یافته است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این سناریوی جدید علی رغم افزایش درآمد حاصل از اجرای هدفمندی اعتبارات یارانه نقدی همچنان 42 هزار میلیارد در نظر گرفته شده است که بر این اساس میزان یارانه نقدی به مردم در سال آینده تغییر نمی کند.

وی گفت: در سناریوی جدید یارانه تولید و سلامت افزایش یافته است که در حمایت از از تولید و کمک به بخش بهداشت می تواند گام موثری باشد.

به گزارش مهر، با توجه به درنظرگرفتن افزایش دو برابری درآمد هدفمندی یارانه ها نسبت به سال 92 دولت برای کسب این درآمد راهی جز افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته باشد.

به گفته نوبخت این تبصره امروز به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه خواهد شد.