درگیری لفظی بان‌کی مون با وزیر خارجه سوریه در ژنو

ژنو۲

سخنرانی وزیرخارجه سوریه در افتتاحیه کنفرانس ژنو ۲ به درگیری لفظی دبیر کل سازمان ملل متحد با وی انجامید.

 
 به گزارش آفتاب به نقل از    الجزیره، بان‌کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به زمان‌بندی مقرر برای هر یک از سخنرانان برای لحظاتی مانع از ادامه سخنرانی ولید المعلم وزیر خارجه سوریه شد.
معلم در واکنش به این اقدام بان کی مون به وی گفت: شما در نیویورک زندگی می‌کنید و من در سوریه.
وی همچنین خواستار تخصیص وقت بیشتری به خود برای سخنرانی شد که درپایان بان‌کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد با تخصیص چند دقیقه اضافی به وی برای سخنرانی موافقت کرد.
کد N74391