در پی موفقیتهای مستمر محور مقاومت؛

تحرکات خصمانه اعراب سازشکار علیه حزب الله ادامه دارد

آفریقا و خاورمیانه

رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس که در توطئه چینی علیه مقاومت و ملت فلسطین ید طولایی دارند، از تصمیم خود برای تشدید تحرکات خصمانه علیه حزب الله لبنان خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه مدعی شد کنفرانس ژنو 2 آغازی در راه جلوگیری از ریخته شدن خون مردم سوریه و رسیدن به دولت و نظام انتقالی مبتنی بر بیانیه ژنو 1 است.

الزیانی در گفتگو با روزنامه الیوم عربستان گفت وزیران کشور کشورهای عضو شورای همکاری، قرار دادن نام حزب الله در فهرست بین المللی تروریسم را بررسی کرده اند.

وی افزود هر کشوری تدابیر خاص خود را علیه منافع حزب الله در منطقه اتخاذ خواهد کرد.

الزیانی به زعم خود ابراز امیدواری کرد که کنفرانس ژنو 2، اهداف و خواسته های ملت سوریه را محقق کند و عملا به دولت و نظام انتقالی منجر شود.

وی در خصوص تدابیری که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند علیه حزب الله به عنوان مجازات این جنبش مقاوم اتخاذ کنند، اظهار داشت هماهنگی مستمری میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد و کشورهای عضو تدابیر مناسبی اتخاذ می کنند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس افزود هماهنگی میان کشورهای عضو در خصوص اتخاذ تدابیر علیه منافع حزب الله در منطقه ادامه دارد.

خاطر نشان می شود قطر و عربستان در راس کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار دارند که به طور گسترده در زمینه مالی، تبلیغاتی و تسلیحاتی و آموزشی از گروههای تروریستی تکفیری در سوریه حمایت می کنند و تحرکات خصمانه آنها علیه حزب الله پس از واکنش سریع این جنبش به تحولات سوریه و مقابله با گروههای تروریستی که قصد داشتند با اشغال القصیر سوریه، مقاومت را تحت فشار قرار دهند، تشدید شده است.