رئیس کارگروه هسته‌ای مجلس با ایلنا مطرح كرد:

تائید تلویحی تشكیل كمیته نظارت بر توافق نامه ژنو

مجلس

کمیته نظارت بر اجرای مفاد قرارداد ژنو هنوز به طورکامل و قطعی تشکیل نشده است.

رئیس کارگروه هسته ای مجلس تشكیل ِکمیته نظارت بر اجرای مفاد قرارداد ژنو به صورت تلویحی تائید كرد.

ابراهیم کارخانه‌ای در گفت‌گو با خبرنگار ایلنا، با تایید ضمنی تشکیل کمیته نظارت بر اجرای مفاد قرارداد ژنو2 گفت: این کمیته هنوز به طور کامل و قطعی تشکیل نشده است.

و ی توضیح بیشتر در خصوص تشکیل کمیته مذکور را به روزهای آینده موکول کرد.

رئیس کارگروه هسته ای مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص ماهیت این کمیته، تشکیل این کمیته را در جهت پیشبرد اهداف هسته‌ای ایران به طور کلی مثبت ارزیابی کرد.

کد N74284