جان کری: اسد نمی تواند بخشی از دولت انتقالی باشد

کنفرانس ژنو2

تهران– ایرنا– ˈجان کریˈ وزیر امور خارجه آمریکا در نشست افتتاحیه کنفرانس ژنو2 ضمن تکرار ادعاهای قبلی خود علیه دولت سوریه، گفت که بشار اسد رییس جمهوری این کشور نمی تواند بخشی از دولت انتقالی باشد.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی.ان.ان، کری در سخنرانی خود در کنفرانس یاد شده که با حضور نمایندگانی از 40 کشور جهان در شهر ˈمونتروˈی سوییس آغاز به کار کرد، گفت: ˈامروز آغاز مذاکرات پیچیده و دشوار صلح برای پایان بخشیدن به جنگ و درگیری درسوریه استˈ.

وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد: ˈبی پرده بگویم این یک ˈامتحانˈ برای همه ما و کسانی است که از تلاش مردم سوریه برای پایان بخشیدن به رنجی که جهانیان شاهد آن هستند، حمایت می کنند.ˈ

به گفته کری، گزینه موجود مذاکره و تشکیل دولت انتقالی براساس رضایت متقابل است، به این معنی که دولت انتقالی نمی تواند از سوی فردی تشکیل شود که از سوی یک جناح مورد اعتراض قرار گیرد و یا برعکس.

وزیر امورخارجه آمریکا ادامه داد: ˈاین بدان معنی است که بشار اسد هم نمی تواند بخشی از دولت انتقالی باشد. نمی توان تصور کرد فردی که مسوول قساوت علیه مردم خود است بتواند باردیگر مشروعیت برای دولت کسب کندˈ.

مترجمام **1302**1446 /
کد N74261