ولید المعلم:| 138792

دموکراسی تحمیلی از خارج را نمی‌پذیریم

سیاسی

برخی از همسایگان سوریه آتش را در سوریه شعله‌ور کردند و تروریست‌ها را از همه جای جهان به این کشور فرستادند؛ این همسایگان دو دسته هستند: همسایگانی که از پشت خنجر زدند و همسایگانی که تماشاگر ساکت بودند.

«ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه تاکید کرد که دمشق دموکراسی تحمیلی از خارج را نمی‌پذیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، المعلم در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی ژنو۲ در شهر «مونترو» سوئیس گفت که دمشق دموکراسی تحمیلی از خارج را نمی‌پذیرد.

وزیر خارجه سوریه افزود که همه امیدهای ملت سوریه در آینده بر گردن هیئت سوری شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی ژنو۲ است.

وی گفت که به نام انقلاب دست به کشتن کودکان، زنان و افراد مسن زدند و همگان شاهد کشتار گسترده غیرنظامیان سوری  توسط گروه‌های مسلح  هستند.

المعلم تصریح کرد كه برخی از همسایگان سوریه آتش را در سوریه شعله‌ور کردند و تروریست‌ها را از همه جای جهان به این کشور فرستادند.

وی همسایگان سوریه را به دو دسته تقسیم کرد: همسایگانی که از پشت خنجر زدند و همسایگانی که تماشاگر ساکت بودند.

المعلم در ادامه تاکید کرد که سوریه برای دفاع از خود به شیوه‌هایی که مناسب می‌بیند، عمل می‌کند.

وزیر خارجه سوریه افزود که سوریه زمانی به آرامش می‌رسد که تجاوزهای خارجی به این کشور متوقف شود.

المعلم خطاب به مخالفان سوی گفت که دولت سوریه آن‌ها و شیوه‌شان برای اداره کشور را رد می‌کند.

وی از مشارکت برخی در کنفرانس بین المللی ژنو۲ که دستشان به خون مردم سوریه آلوده شده است، ابراز تاسف کرد.

کد N74180