بروجردی خبر داد: اعلام آمادگی 29رئیس‌مجلس برای شرکت در اجلاس اتحادیه مجالس اسلامی

مهر نوشت:

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حضور اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس در نهمین دوره از اجلاس اتحادیه مجالس همکاری های اسلامی خبرداد و گفت: 29رئیس‌مجلس از جمله رئیسان مجلس کویت و عربستان برای حضور در این اجلاس اعلام آمادگی کردند.

علا الدین بروجردی درباره اهمیت نهمین دوره از اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو همکاری های اسلامی، گفت: با توجه به شرایط فعلی جهان اسلام، بحران‌های موجود در بسیاری از کشورها و رشد حرکت‌های تروریستی تکفیری و تفرقه در دنیای اسلام، این دوره از اجلاس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از آنجاکه جمهوری اسلامی ایران همواره در ایجاد وحدت در جهان اسلام پیشتاز است، در این دوره نیز با استفاده از تمام ظرفیت خود در جهت کمک به کاهش اختلافات در جهان اسلام و تقویت وحدت درمیان مسلمانان تلاش می کند.

وی درپاسخ به این پرسش که تا کنون چند کشور در سطح رئیس مجلس برای حضور در این اجلاس اعلام آمادگی کردند، افزود: تاکنون 29 رئیس‌ مجلس برای شرکت در نهمین دوره از اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو همکاری های اسلامی اعلام آمادگی کردند و برنامه ریزی برای حضور بیشتر روسای مجالس وجود دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس و اعضای شورای همکاری ازجمله کویت و عربستان برای حضور در این دوره از اجلاس اعلام آمادگی کردند.

اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی 53 عضو دارد که حداکثر تعداد کشورهای شرکت کننده در اجلاس‌های قبلی 32 یا 33 کشور بود، همچنین حداکثر 15 یا 16 رئیس مجلس در این نشست‌ ها شرکت داشتند
/27220

 

کد N73989