خاتمی پاسخ می دهد؛ آیا اصلاح طلبان با ناطق نوری ائتلاف می کنند؟

کد N73910