عمران الزعبی تاکید کرد؛

حضور بدون پیش شرط دولت سوریه در ژنو2/ دمشق به گفتگو و راه حل سیاسی اعتقاد دارد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: هیئت رسمی دولت سوریه بدون هر گونه پیش شرطی در کنفرانس ژنو2 حاضر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمران الزعبی" وزیر اطلاع رسانی سوریه در گفتگو با راشا تودی اظهار داشت: هیئت رسمی دولت سوریه بدون هر گونه پیش شرطی در کنفرانس ژنو 2 حاضر شده است.

وی تاکید کرد: هر طرفی که فهرست مخالفان سوری در کنفرانس ژنو 2 را تهیه کرده، بخش بزرگی از مخالفان را فریب داده است.

الزعبی افزود: پس از جدایی طیف های مختلف از ائتلاف مخالفان، مخالفان حاضر در کنفرانس تنها بخشی از این ائتلاف هستند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین افزود: دولت سوریه بر لزوم گفتگو و روند سیاسی (در راستای حل بحران) اعتقاد راسخ دارد.

کنفرانس ژنو 2 از امروز با سخنرانی "دیدیه برکهالتر" رئیس جمهور سوئیس در شهر مونترو آغاز می شود.