نخست‌وزیر روسیه:

پس گرفتن دعوت از ایران برای شرکت در نشست ژنو۲ غیرقابل قبول است

سیاسی

مدودف با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار ایران در حل بحران سوریه، پس گرفتن دعوت از این کشور برای حضور در نشست ژنو۲ را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد که تصور این‌که بتوان بدون حضور ایران به راه حلی جدی برای بحران سوریه دست یافت، اشتباه است.

«دیمیتری مدودف» نخست‌وزیر روسیه اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر پس گرفتن دعوت از ایران برای شرکت در نشست ژنو۲ را غیرقابل قبول ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایتارتاس، مدودف با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار ایران در حل بحران سوریه، پس گرفتن دعوت از این کشور برای حضور در نشست ژنو۲ را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد که تصور این‌که بتوان بدون حضور ایران به راه حلی جدی برای بحران سوریه دست یافت، اشتباه است.

وی تاکید کرد که اقدام سازمان مبنی بر دعوت از ایران و بعد از آن پس گرفتن این دعوت، اقدامی غیرسازنده بوده و به طور قطع کمکی به نتیجه‌بخش بودن نشست ژنو۲ نخواهد کرد.

کد N73249