ولید المعلم:

اسد و نظام خطوط قرمز ژنو 2/اقدام سازمان ملل در مورد ایران مضحک بود

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه سوریه در گفتگویی اعلام کرد که موضوع رئیس جمهور و نظام سوریه خطوط قرمز نشست ژنو 2 هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه("سانا"، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه شب گذشته پیش از ورود به مونترو سوئیس برای شرکت در نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: موضوع رئیس جمهوری و نظام سوریه برای ما و ملت سوریه خطوط قرمز محسوب می شوند و هرگز به آن خدشه ای وارد نخواهد شد.

وی که ریاست نمایندگان دولت سوریه در نشست ژنو 2 را برعهده دارد بر تمایل کشورش برای موفقیت نشست ژنو 2 به عنوان نخستین گام آغاز گفتگوهای سوری - سوری در داخل سوریه تاکید کرد، گفتگوهایی که بدون هر گونه دخالت خارجی خواسته های ملت سوریه را محقق کند.

وزیر امور خارجه سوریه درباره محتوای دعوت به نشست ژنو 2 اظهار داشت: این امر با خواسته های ملت سوریه و مواضع سیاسی و قانونی ما همخوانی ندارد، ولی ما به ژنو 2 می رویم با این امید که آغازی باشد برای اتخاذ موضع واحد بین المللی برای مقابله با تروریسمی که سوریه و منطقه را هدف قرار داده است.

ولید المعلم در ادامه خاطرنشان کرد که دعوت نکردن از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 اشتباه بزرگی است و اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر پس گرفتن دعوت از ایران اقدامی مضحک است.