روحانی پیش از عزیمت به سوئیس:

امید چندانی به اجلاس ژنو 2 نداریم

دولت

رئیس جمهور در آستانه اجلاس ژنو 2 در سوئیس و پیش از عزیمت به این کشور برای شرکت در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس گفت: امید چندانی به اجلاس ژنو 2 نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر،حسن روحانی صبح امروز پیش از عزیمت به داووس برای شرکت در اجلاس جهانی اقتصاد درباره همزمانی برگزاری اجلاس ژنو 2و داووس در سوئیس اظهار کرد: این دو مقوله جداگانه است،اجلاس ژنو2که در سوئیس برگزار می شود یک اجلاس سیاسی است و با اجلاس داووس متفاوت است.

رئیس جمهور گفت: از مجموع علائم بر می آید که نمی توان امید چندانی به اجلاس ژنو 2 در راستای حل مشکلات مردم سوریه و مبارزه با تروریسم داشت.

ادامه دارد...