مردم اسپانیا از سال 2015 میلادی مالیات کمتری می دهند

اسپانیا,اقدامات ریاضتی

مادرید- ایرنا- ˈماریانو راخویˈ نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که در سال جاری، کاهش مالیات ها را تصویب می کند اما زمان اجرای آن در سال 2015 میلادی خواهد بود.

به گزارش ایرنا، راخوی در مصاحبه ای تلویزیونی همچنین اطمینان داد که شمار بیکاران این کشور در پایان دولتش در سال 2015 میلادی کمتر از بیکارانی می شود که ˈخوسه لوییس رودریگز زاپاته روˈ نخست وزیر قبلی اسپانیا در پایان دولت خود با آن مواجه بود.

راخوی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات بر درآمد شخصی کاهش می یابد، گفت: دولت حزب مردمی، امسال کاهش مالیات ها را تصویب می کند اما این کاهش ها در سال آینده عملی می شوند.

حزب حاکم مردمی که برای کاهش کسری بودجه بزرگ دولتی دست به اعمال اقدامات ریاضتی شدید زد، با وجود وعده های انتخاباتی راخوی، مالیات ها را افزایش داد.

نخست وزیر اسپانیا که از دو سال پیش و پس از پیروزی با اکثریت مطلق، زمام قدرت را در دست دارد، ابراز اطمینان کرد که تا پایان دولتش در سال 2015 میلادی موفق می شود نیم میلیون بیکار را از فهرست 4.7 میلیون نفری بیکاران این کشور خارج کند.

راخوی افزود: بدترین موقعیت ها و شرایط را پشت سر گذاشتیم؛ از مشکلات مردم اسپانیا مطلع هستم اما به زودی شاهد نتایج کارها و تلاش های انجام شده در جامعه اسپانیا خواهیم بود.

وی به جزئیات بیشتری درباره گسترش بیشتر اصلاحات کاری که چندماه پس از رسیدن به قدرت تصویب کرده بود، اشاره ای نکرد اما گفت که مهمترین برنامه اصلاحی وی در سال جاری، اصلاحات مالیاتی است.

نخست وزیر اسپانیا تاکید کرد: دولت تلاش زیادی کرده است تا کشور را از هرج و مرج اقتصادی و وضعیت ورشکستگی خارج کند.

وی با بیان اینکه سال 2014 میلادی، سال ˈبرگشت به رشد اقتصادی و ایجاد کارˈ برای این کشور است، گفت: سال آینده مردم اسپانیا شاهد ˈتقویت اقتصاد و کاهش مالیات هاˈ خواهند بود.

اروپام **1234** 2023
کد N72781