مارگیلوف:

عدم مشارکت قدرت بانفوذی مانند ایران تاثیر منفی بر ژنو2 دارد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه عدم مشارکت ایران در نشست ژنو 2 را دارای تاثیرات منفی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، میخائیل مارگیلوف ضمن ابراز امیدواری از اینکه نشست ژنو2 بتواند منجر به برداشته شدن گام مهمی در حل سیاسی بحران سوریه شود افزود: تحقق اهداف، مشارکت همه کشورهای موثر بر اوضاع سوریه و کل خاورمیانه را طلب می کند.

وی افزود: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل تحت فشار برخی کشورها دعوت از ایران را پس گرفت و امیدواریم که این تحولات به شکست ژنو2 منتهی نشود.

رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه بیان کرد: عدم مشارکت ایران در نشست ژنو2 تاثیر منفی خواهد گذاشت. اجرای بندهای بیانیه ژنو 1 دست یابی به راه حلی میانه را طلب می کند و اجرای نتایج مذاکرات بدون حمایت قدرتهای با نفوذ خاورمیانه که ایران یکی از آنهاست دشوار است.

وی افزود: راضی کردن مخالفان سوری دشوار است زیرا در حالی که ائتلاف ملی مخالفان با مشارکت در ژنو2 موافقت کرده است شورای ملی سوریه از ائتلاف حتی پس از عدم مشارکت ایران خارج شده است.