امیراحمدیان در گفتگو با مهر:

روسیه در مورد کشورهای منطقه ملاحظاتی دارد/ پرهیز پوتین از واکنش تند علیه عربستان