عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

توقف یا بازگشت به عقب در بحث هسته ای را نپذیرفته ایم

سیاست خارجی

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با اشاره به آغاز اجرای تعهدات از سوی طرفین گفت: ما در توافقنامه به جز پذیرش تعلیق 20 درصد و تبدیل آن هیچ توقف یا برگشت به عقب را در صنعت هسته ای نپذیرفته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده مذاکرات هسته ای در کمیسیون با اشاره به سوابق مذاکره هم در مسیر دستیابی به توافق اصلی و هم در توافق بر سر مراحل اجرایی گفت: هیچ یک از طرفین مذاکره، توافقنامه اجرایی را منتشر نکرده اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در ادامه عراقچی گفت که تصمیمات پیرامون توافق در سطح عالی کشور هماهنگ می شود.

وی با اشاره به آغاز اجرای تعهدات از سوی طرفین گفت: ما در توافقنامه به جز پذیرش تعلیق 20 درصد و تبدیل آن هیچ توقف یا برگشت به عقب را در صنعت هسته ای نپذیرفته ایم.

آقای محمدی، جواد کوثری، کریمی قدوسی، جلالی انتقادات جدی را مطرح کردند که عراقچی به بخش هایی از سوالات و انتقادات پاسخ داد.

وی بر اساس توافقنامه لغو تحریم های غربی را برشمرد و گفت: ممکن است نارسایی های فنی در لغو تحریم ها از جمله نظام بانکی لغو تحریم ها را کند کند که به زودی حل می شود.

منتقدین در ادامه با تمرکز روی متن توافق، مواردی را ذکر کردند که موجب نگرانی جدی می شود، چراکه ادامه فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی را منوط به نظر 1+5 می کند و عراقچی در مورد هر یک از موارد مورد انتقاد توضیح دادند.

وی گفت: حق غنی سازی جمهوری اسلامی منوط با نظر هیچ ؟ نیست بلکه انتظار جمهوری اسلامی احترام به غنی سازی است که توافقنامه این احترام را قائل است.