سرگردانی هیئت سوری شرکت کننده در نشست ژنو در یونان

آفریقا و خاورمیانه

منابع سوری با اشاره به سرگردانی هیئت سوری شرکت کننده در نشست ژنو2 در فرودگاه یونان آن را تاثیرگذار بر برنامه های نشست دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع سوری اعلام کردند: هواپیمای حامل هیئت رسمی سوریه برای شرکت در نشست ژنو2 با وجود کسب همه مجوزهای قبلی سه ساعت است که در فرودگاه یونان سرگردان است.

این منبع بیان کرد: تاخیر در پرواز هیئت سوری بر جدول برنامه های نشست ژنو تاثیر خواهد گذاشت.

منابع آگاه اعلام کردند: یونان به بهانه عدم توان برای تامین سوخت هواپیمای حامل هیئت سوری را نگه داشته است.

در حالی که وزارت خارجه یونان از رفع مشکل و اجازه پرواز خبر می دهد اما برخی منابع از عدم پرواز این هواپیما خبر دادند.