تجلیل حداد عادل از خدمات دکترکوتیاس ایرانشناس واستاد زبان فارسی

مجلس

رئیس بنیاد سعدی در دیدار با دکترخوسه فرانسیسکو کوتیاس فرر، از خدمات وفعالیت‌های این ایرانشناس برجسته اسپانیایی بویژه فعالیت های او در زمینه آموزش وپژوهش زبان وادبیات فارسی در اسپانیا تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در محل بنیاد سعدی انجام شد کوتیاس درباره وضعیت زبان و ادبیات فارسی دردانشگاه آلیکانته و فعالیت های خود توضیحاتی داد.

حداد عادل نیز با تشریح فعالیت های بنیاد سعدی عنوان نهادی که برای کمک به تقویت وگسترش آموزش زبان وادبیات فارسی در جهان  شکل گرفته است از ارتباط وهمکاری مراکز علمی و آموزشی واستادان زبان فارسی با بنیاد سعدی  استقبال نمود.

در این دیدار لوح تقدیری از سوی بنیاد سعدی به این استاد و ایرانشناس برجسته اسپانیایی اهداء گردید.

گفتنی است دکتر کوتیاس استاد زبان وادبیات فارسی وفرهنگ ایرانی در دانشگاه آلیکانته وازپژوهشگران وایرانشناسان مطرح اسپانیاست. به همت او دانشگاه آلیکانته در اسپانیا نخستین دانشگاهی بود که تدریس تاریخ ایران را در برنامه های آموزشی خودقرار داد ؛ همچنین نخستین اتاق ایران در اسپانیا دردانشگاه آلیکانته در سال 1390 با همکاری وتلاش وی ایجاد شد؛ راه اندازی دوره های زبان فارسی در دانشگاه آلیکانته ؛ همکاری در تاسیس انجمن ایرانشناسان اسپانیا و برگزاری دومین همایش سراسری ایرانشناسان در دانشگاه آلیکانته از جمله اقدامات دیگر این ایرانشناس اسپانیایی است .

مقدمه ای بر صوفیسم  ؛ اروپا و چالش های حقوقی دنیای عرب ؛ مفهوم انسان در فلسفه ملاصدرا وابن عربی و کتاب بلوهر وبوداسف برخی از تالیفات علمی کوتیاس است.