سامبا پانزا، نخستین زن رئیس‌جمهور در آفریقای مرکزی

آفریقای مرکزی,فرانسه,جمهوری آفریقای مرکزی,آفریقا

همشهری‌آنلاین: سامبا پانزا با رای شورای انتقالی ملی به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور زن در آفریقای مرکزی انتخاب شد.

جهان > آفریقا- همشهری‌آنلاین:
سامبا پانزا با رای شورای انتقالی ملی به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور زن در آفریقای مرکزی انتخاب شد.

کاترین سامبا پانزا، شهردار بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی اولین رئیس‌جمهور موقت کشورش نیز هست.

شورای انتقالی ملی با 135 عضو به‌عنوان نمایندگان پارلمان عمل می‌کنند.

انتخاب سامبا پانزا بعد از کناره‌گیری میشل جوتودیا، اولین رئیس‌جمهوری مسلمان آفریقای مرکزی انجام شد.

جوتودیا با فشار رهبران کشورهای همسایه و فرانسه و برای پایان‌دادن به درگیری‌های شورشیان از قدرت کناره‌گیری کرد.