به دنبال ادامه عملیات تروریستی /

مقامات لبنانی خواستار ایجاد وحدت در کشور شدند

لبنان,تروریسم,وحدت

بیروت- ایرنا- به دنبال وقوع انفجار تروریستی در ضاحیه جنوبی بیروت، مقامات ارشد لبنان، نمایندگان و رؤسای احزاب و گروه های سیاسی لبنان در سخنان جداگانه ای ضمن محکوم کردن عملیات انفجار تروریستی، خواستار وحدت گروه ها و جریان های سیاسی لبنان شدند.

ˈتمام سلام ˈنخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید لبنان روز سه شنبه درسخنانی وقوع انفجارتروریستی در خیابان عریض در ضاحیه جنوبی بیروت، را اقدامی جنایتکارانه خواند و خواستار تمسک به وحدت و همبستگی داخلی با هدف رویارویی با اینگونه عملیات تروریستی شد.

وی افزود: پافشاری گروههای تروریستی در ادامه کشتار و قتل مردم، باید با بالاترین سطح هوشیاری ،بیداری و همبستگی داخلی مردم و مسئولان در تمام عرصه های سیاسی و امنیتی لبنان روبرو شود.

سلام در این سخنان نیروهای امنیتی لبنان را به افزایش تلاش ها برای دستگیری عاملان تروریستی و تحویل آنها به دستگاه قضایی کشور فراخواند.

ˈامین جمیلˈ رییس ˈحزب الکتائبˈ لبنان نیز در گفت وگوی تلویزیونی با اشاره به وقوع انفجار تروریستی در ضاحیه جنوبی بیروت، خواستار اتخاد تصمیم های ملی و شجاعانه دربرخورد با ادامه جنایت های گروههای تروریستی درلبنان شد.

وی دراین گفت وگو دورکردن لبنان از پیامدهای بحران سوریه را مهم دانست و افزود: امروزه رنج ومصیبت گریبان گیر همه لبنانی ها از هر طایفه ومذهبی شده است و نه تنها حزب الله قربانی عملیات تروریستی شده است بلکه همه کشور در معرض خطر عملیات تروریستی قرار گرفته است.

ˈنجیب میقاتیˈ نخست وزیر موقت لبنان نیز دربیانیه ای، گفت وگوی ملی لبنان میان سران وگروههای لبنانی را بهترین پاسخ مناسب به جنایت های گروههای تروریستی خواند و خاطر نشان کرد: ما از طریق ایجاد میز گفت وگوهای ملی خواستار حمایت تمام لبنان از خطر عملیات تروریستی هستیم.

ˈالان عونˈعضو ˈفراکسیون تغییر واصلاحˈ مجلس لبنان نیز در سخنانی خواستار افرایش تدابیر امنیتی کشور در برابرخطر گروههای تروریستی شد.

وی افزود: لبنانی ها باید با تمسک به وحدت، پاسخ مناسبی به گروه های تروریستی و تهدیدهای آنها بدهند.

ˈولید جنبلاطˈ رییس حزب ˈسوسیالیست ترقی خواه دروزی لبنانˈ نیز خواستار افزایش تدابیر امنیتی وکنترل مزرها در برابر وقوع اینگونه عملیات تروریستی شد و گفت مرز های لبنان با سوریه همچنان باز است و گروههای تروریستی از این مناطق به خاک لبنان وارد می شوند.

ˈعلی عمارˈ عضو ˈفراکسیون وفاداری به مقاومتˈ درمجلس نمایندگان لبنان نیز در سخنانی، ضمن محکوم کردن وقوع انفجارتروریستی در منطقه حاره حریک در نواحی بیروت تصریح کرد: این انفجار درادامه سلسله عملیات تروریستی است که عاملان آنها برای همه شناخته شده است.

وی با اشاره به تهدیدهای اخیر گروههای تروریستی در ادامه جنایت های تروریستی علیه لبنان گفت: اسراییل امروز برای هدف قراردادن وحدت ملی لبنان و صلح داخلی آن با چهره تروریسم در لبنان ظاهر شده است .

خاورم*2023 *1446
کد N72205