رسیدن آلودگی هوا ازچین به آمریکا/ واقعیت یا رقابت سیاسی و اقتصادی

چین,آمریکا,آلودگی

تهران - ایرنا - آکادمی ملی علوم آمریکا مدعی شد طرح تحقیقاتی را اجرا کرد که نتایج آن نشان می دهد مقادیر زیادی از آلودگی هوای چین با عبور از فراز اقیانوس آرام به آمریکا رسیده و بخشهایی از این کشور را آلوده می کند.

آمریکا و چین علاوه بر اینکه در حوزه سیاسی دیدگاه متفاوتی داشته و بعضا رودرروی هم قرار گرفته اند، در بخشهای اقتصادی نیز رقابتی تنگاتنگ دارند و گمان می رود تحقیق حاضر متاثر از این تعارض دیدگاهها باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن، گروهی از محققین چینی و آمریکایی در این گزارش که روز سه شنبه منتشر شد، می گویند در برخی از روزها، بارش باران اسیدی حاوی ˈسولفاتˈ ناشی از سوختهای فسیلی در چین می تواند منشاء بخشی از آلودگی ˈسولفاتیˈ در غرب آمریکا باشد.

طبق این گزارش، شهرهایی نظیر ˈلس آنجلسˈ در آمریکا در برخی از روزهای سال دچار مه گرفتگی ناشی از آلودگی مواد ˈاکسید نیتروژنˈ و ˈمونوکسید کربنˈ کارخانه های تولیدی چین می شوند.

ˈاستیو دیویسˈ یک دانشمند دانشگاه ˈایروینˈ کالیفرنیا در آمریکا گفت:با بررسی منشا آلودگیها و نیز علل آن، پی بردیم که منشاء برخی از این آلودگیها به آن سوی اقیانوس آرام برمی گردد.

این گزارش همچنین می افزاید 17 تا 36 درصد انواع آلودگی هوا در چین خصوصا در سال 2006 میلادی ناشی از تولید اقلام صادراتی بوده که یک پنجم آن صرف تجارت با آمریکا می شد.

این تحقیق جدید نشان می دهد که بسیاری از آلاینده ها ازجمله ˈکربن سیاهˈ که موجب تغییرات شرایط اقلیمی شده و با بروز بیماریهای سرطان، آمفیزم(گرفتگی ریه) و قلبی و ریوی مرتبط است، براثر وزش باد از مسافت های دور منتقل می شود.

این درحالی است که کشورهای همسایه چین، نظیر ژاپن و کره جنوبی نیز طی دو دهه گذشته دائما درمعرض آلودگی زیانبار این کشور قرار گرفته اند.

دراین گزارش تحقیقی گفته شده که یافته ها نشان می دهد کشورها باید مسایل تجاری را هم در زمره تلاشهایی که برای مقابله با آلودگی هوا صورت می گیرد، بگنجانند و همکاریهای بین المللی برای کاهش انتقال آلودگیها و رفع منشاء این قبیل آلاینده ها تشدید شود.

مترجمام 1450**1577
کد N72199