قائم مقام وزیر كشور در جمع خبرنگاران:

گزینه پیشنهادی استانداری خراسان‌رضوی فردا معرفی می‌شود

سیاست خارجی

از میان گزینه های متعدد سه نفر را انتخاب کردیم و گزینه ای که فردا معرفی می شود از میان آن سه نفر انتخاب شدند.

قائم مقام وزیر کشور از معرفی گزینه پیشنهادی استانداری خراسان رضوی در جلسه فردای هیئت دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین علی امیری در جمع خبرنگاران گفت: فردا گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی استانداری خراسان رضوی در جلسه هیئت دولت معرفی خواهد شد.

وی در خصوص فرایند انتخاب گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: از میان گزینه های متعدد سه نفر را انتخاب کردیم و گزینه ای که فردا معرفی می شود از میان آن سه نفر انتخاب شدند.

امیری از اعلام نام گزینه پیشنهادی وزارت کشور خودداری کرد.

کد N72179