المیادین: هیات اعزامی سوریه به ژنو 2 متشکل از 15 دیپلمات باتجربه است

سوریه ژنو 2,المیادین

تهران - ایرنا - شبکه ˈالمیادینˈ روز سه شنبه اعلام کرد: هیات اعزامی دولت سوریه به کنفرانس ˈژنو 2 ˈ متشکل از 15 دیپلمات باتجربه است.

خبرنگار المیادین در ژنو گفت: ریاست هیات سوری را ˈولید المعلمˈ وزیر خارجه سوریه بر عهده دارد و ˈبثینه شعبانˈ مشاور امور سیاسی و رسانه ای رییس جمهوری ، ˈفیصل المقدادˈ معاون وزیر خارجه و ˈبشار الجعفریˈ نماینده سوریه در سازمان ملل از دیگر اعضای این هیات هستند.

بر اساس این گزارش، 9 عضو از اعضای هیات سوری در سالن اصلی کنفرانس حضور خواهند داشت و شش عضو دیگر نیز با نام ˈهیات حمایتˈ در اتاق مجاور سالن اصلی حضور می یابند. این شش نفر کارشناسان حقوق بین الملل هستند و همه توافق ها و تفاهم ها را با دقت بررسی می کنند. هیات سوری برای هر گونه تصمیم گیری و تفاهم با ˈبشار اسدˈ رییس جمهوری سوریه مشورت خواهد کرد، زیرا اجازه موافقت با هیچ تصمیمی را بدون اجازه اسد ندارد.

خبرنگار المیادین افزود: هیات اعزامی مخالفان دولت سوریه هم امروز وارد سوییس می شود. هیات نمایندگی مخالفان دولت سوریه محدود به یک هیات از ائتلاف ملی مخالفان است و سایر گروه های مخالف دولت سوریه در آن حضور ندارند.

یک عضو ائتلاف به المیادین گفت که هیات نمایندگی مخالفان متشکل از یک گروه 9 نفری در داخل سالن کنفرانس با نام ˈهیات اصلیˈ و یک گروه شش نفره از کارشناسان در اتاق مجاور است. یک هیات دیگر 15 نفره هم به عنوان ˈهیات حمایتˈ به سوییس می روند. گفته می شود افزایش تعداد حاضران در هیات مخالفان با هدف کاهش اختلاف ها بر سر نمایندگی مخالفان در کنفرانس صورت گرفته است، مخصوصا پس از خروج ˈمجلس ملیˈ و 9 گروه دیگر از ائتلاف ملی مخالفان که طی روزهای اخیر رخ داده است.

گروه های دیگری از مخالفان دولت سوریه هم هستند که اساسا در هیات اعزامی شرکت داده نشدند. یک عضو ائتلاف ملی مخالفان گفت که با ˈجبهه اسلامیˈ در باره شرکت در ژنو 2 توافقی صورت گرفت و اعتراض های جبهه اسلامی نسبت به شرکت مخالفان در این کنفرانس پایان یافته است. البته این امر به معنای آن نیست که جبهه اسلامی در هیات نمایندگی مخالفان حضور داشته باشد.

کنفرانس ژنو 2 با هدف پایان دادن به بحران سوریه فردا در سوییس برگزار می شود.

مترجمام 1491**1651
کد N72041