مسیر جماعت نور ترکیه و دولت اردوغان از هم جدا شد

فتح الله گولن,اردوغان,ترکیه

آنکارا- ایرنا- ˈفتح الله گولنˈ رهبر معنوی گروه موسوم به جماعت نور گفت : نخست وزیر ترکیه از مسیر اصلاحات دموکراتیک جدا شده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈملی گازتهˈ ، فتح الله گولن رهبر جماعت نور در ترکیه که گفته می شود از نفوذ بسیاری در دستگاه قضایی و تشکیلات پلیس ترکیه برخوردار است با بیان اینکه نخست وزیر ترکیه از مسیر اصلاحات دموکراتیک جدا شده است برای اولین بار پس از حادثه اخیر فساد مالی در ترکیه به صراحت از انصراف جماعت خود از حمایت از دولت اردوغان سخن گفت.

دولت اردوغان هواداران فتح الله گولن را به افشای فساد مالی در دستگاههای دولتی متهم کرده و گفته بود که آنان در صدد آسیب رساندن به پیشرفت ترکیه می باشند.

این در حالیست که جماعت نور در ده سال گذشته از دولت اردوغان حمایت کرده بود و گفته می شود که در دو سال اخیر دو طرف بر سر تقسیم قدرت در دولت دچار اختلاف شده اند.

فتح الله گولن که ساکن آمریکا است با تاکید بر اینکه روند توسعه دموکراسی از دو سال پیش در ترکیه از مسیر خود خارج شده است گفت : این موضوع برای مردم ترکیه تاسف آور است.

وی با اشاره به پاک سازی هوادارانش از مشاغل دولتی گفت : تصفیه حساب ها به بهانه تمایل به دیدگاه ها و باورهای مختلف ، همان چیزی است که در گذشته صورت می گرفت و دولت کنونی ترکیه پیشتر وعده داده بود به آن پایان دهد.

فتح الله گولن به این موضوع نیز اشاره کرد که ˈجنبش خدمتˈ از شکل گیری یک تشکیلات سیاسی که بتواند جایگزینی برای حزب حاکم عدالت و توسعه باشد ، استقبال خواهد کرد.

وی تاکید کرد ، هنگامی که زمان مناسب فرا رسد ، طرفداران این جنبش نیز مانند دیگر شهروندان ترکیه بر اساس ارزش ها انتخاب هایشان را مشخص خواهند کرد.

این سخنان گولن در محافل خبری ترکیه به عنوان جدایی راه اردوغان و گولن و احتمال تشدید درگیریهای طرفین ارزیابی شد.

خاورم ** 2010* 230 *1446
کد N72040