رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما در گفتگو با مهر:

مصر "دولت پراتوری" شده است/ قانون اساسی جدید طرح اولیه برای دیکتاتوری نظامی