درخواست لاریجانی از مصباحی مقدم برای ارائه گزارش تلفیق به صحن مجلس تا هفته آینده

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درخواست کرد تا جلسات کمیسیون تلفیق را در نوبت صبح تا شب به گونه ای مدیریت کند تا گزارش این کمیسیون هفته آینده به صحن مجلس برسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در صحن علنی با اشاره به تعطیلی جلسه علنی روز چهارشنبه (فردا) مجلس، گفت: از آنجا که لازم است کمیسیون تلفیق با سرعت بیشتری کار بررسی بودجه را انجام دهد و با توجه به اینکه در شرایط فعلی این کمیسیون به بررسی بخش هزینه ای بودجه رسیده و این مسائل به طور جدی مطرح است، جلسه علنی فردای مجلس را به کمیسیون تلفیق اختصاص دادیم.

وی افزود: البته کمیسیون های تخصصی دیگر هم می توانند از این فرصت استفاده کرده و کار هایی را که از قبل بر زمین مانده، انجام دهند.

لاریجانی ادامه داد: من به دوستان کمیسیون تلفیق بگویم که فردا جلسه علنی نمی گذاریم تا این هفته اعضای کمسیون تلفیق بودجه را جمع بندی کرده تا هفته آینده در صحن علنی مشغول بررسی آن شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: از آقای مصباحی مقدم درخواست می کنم که این موضوع را به خوبی مدیریت کرده تا اعضای کمیسیون تلفیق از صبح تا شب وقت بگذارند و بودجه را به نتیجه برسانند.