در گفتگو با مهر مطرح شد: در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کمیته نظارت بر اجرای توافقنامه ژنو تشکیل شد/ اطلاع از مذاکرات و جلوگیری از اقدامات فراقانونی دو هدف کمیته

مجلس

عضو کمیته نظارت بر اجرای توافقنامه ژنو گفت: این کمیته در گام اول باید از متن دقیق توافقنامه ژنو و تعهدات پذیرفته شده، اطلاع یافته و پس از آن بر روند اجرای آن نظارت کند تا بازرسان آژانس یا برخی مقامات پا را فراتر از این توافقنامه نگذارند.

احمد نجابت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر اجرای توافقنامه ژنو، گفت: در جلسه هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی با روسای کمیته های این کمیسیون و برخی نمایندگان صاحبنظر در مسائل هسته ای که صبح امروز برگزار شد، تصمیم گرفته شد کمیته ای بر اجرای توافقنامه ژنو نظارت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ریاست این کمیته با بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی است و اعضای آن روسای کمیته های این کمیسیون و همچین حسین نجابت، علیرضا زاکانی نمایندگان مردم تهران و ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان به عنوان متخصصان حوزه هسته ای هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کمیته ابتدا باید از متن دقیق مصوبات توافقنامه ژنو اطلاع یافته و پس از آن بر اجرای دقیق این توافقنامه نظارت کند تا بازرسان و یا برخی مقامات بیش از مصوبات توافقنامه ژنو امری را بر ملت تحمیل نکنند.

وی تاکید کرد: باید در حد توافقنامه ژنو عمل کرد و نباید پا را فراتر از آن گذشت.

به گزارش مهر، از دیروز اولین مرحله اجرای توافقنامه ژنو و توقف غنی سازی 20 درصد آغاز شد.