موافقت مجلس با یک فوریت طرح برخورد با تخریب کنندگان اراضی کشاورزی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرح برخورد با تخریب کنندگان و تغیردهندگان کاربری اراضی کشاورزی رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی درخواست یک فوریت طرح اصلاح ماده 41 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره بر داری از جنگل ها و مراتع در صحن علنی مطرح شد که با 126 رای موافق، 16 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

طراحان این طرح معتقدند از آنجا که برخی سودجویان اراضی کشاورزان را خریداری کرده و باتغییر کاربری با بیش از 10 برابر قیمت به فروش می رسانند باید با تخریب و تعویض کاربری این اراضی از طریق اصلاح طرح مذکور برخورد شود.