فولادگر:

اصلاح موادی از بخش تعاون به منظور تقویت این بخش است

مجلس

از زمان رسیدگی و تصویب این طرح زمان طولانی گذشته است و البته دولت لایحه‌ای را در این باره ارائه کرده است اما تعداد مواد این لایحه 101 ماده است که ماه‌ها بررسی آن به طول می‌انجامد و این طرح می‌تواند تا زمان تصویب لایحه دولت بخشی از نظر دولت را نیز تامین کند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از بخش تعاون به منظور تامین و تقویت بخش تعاون و اتحادیه‌های آنان و هم‌راستا شدن با اصل 44 قانون اساسی است، خاطر‌نشان کرد: تا چندی دیگر زمان انتخابات اتحادیه‌های تعاونی است و تصویب این طرح می‌تواند به آنها کمک کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا فولادگر در خصوص تغییر دستور کار مجلس و جایگزینی طرح اصلاح بخشی از قانون تعاون جمهوری اسلامی با گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص ریزگردها گفت: از زمان رسیدگی و تصویب این طرح زمان طولانی گذشته است و البته دولت لایحه‌ای را در این باره ارائه کرده است، اما تعداد مواد این لایحه 101 ماده است که ماه‌ها بررسی آن به طول می‌انجامد و این طرح می‌تواند تا زمان تصویب لایحه دولت بخشی از نظر دولت را نیز تامین کند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مذکور به منظور تامین وتقویت بخش تعاون و اتحادیه های آنان و همراستا شدن با اصل 144 قانون اساسی است، خاطر‌نشان کرد: تا چندی دیگر زمان انتخابات اتحادیه‌های تعاونی است و تصویب این طرح می‌تواند به آنها کمک کند.

 

 

کد N71451