عضو ارشد جنبش حوثی های یمن ترور شد

ترور,حوثی,صنعا

تهران - ایرنا - شبکه خبری ˈالمنارˈ از ترور ˈاحمد شرف الدینˈ عضو ارشد ˈجنبش حوثی هاˈ در ˈصنعاˈ پایتخت یمن خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری لبنانی ˈالمنارˈ، احمد شرف الدین عضو جنبش حوثی ها صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در صنعا کشته شده است.

احمد شرف الدین یکی از نمایندگان حوثی ها در ˈگفت و گوی ملیˈ یمن در صنعا بود .

یک منبع امنیتی اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس در حالی که احمد شرف الدین در حال رانندگی در منطقه ˈسباˈ در شهر صنعا بود، مورد سوء قصد قرار گرفت .

بر اساس این گزارش، شرف الدین استاد حقوق در دانشگاه صنعا در مسیر خروج از منزل و رفتن به هتل محل برگزاری گفت و گوهای ملی یمن ترور شده است.

جنبش حوثی ها در یمن در ماههای اخیر درگیر نبردهایی با گروههای تکفیری و سلفی بوده که از سوی عربستان حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند.

یمن در سالهای اخیر دستخوش درگیریهای متعدد فرقه ای بوده و شبکه القاعده توانسته در این کشور فعالیت خود را گسترش دهد.

مترجمام** 1453**1651
کد N71428