آیت الله هاشمی: گفتم روحانی باید در این جلسه مجمع شرکت می کرد

هاشمی رفسنجانی

آقاي روحاني در جلسه اي كه من نبودم ؛ پيغام داده و گفته بود كه دولت اين را قبول ندارد. خود ايشان هم نبودند. در جلسه بعدي كه من رفتم ؛ با اينكه معترض بود؛ باز نيامدند. والّا مي توانستيم در آن جلسه راي بگيريم.. ايشان نيامده بودند؛ براي اينكه برنامه سخنراني داشتند و به آنجا رفتند بودند .

پس از حضور نیافتن چندباره ریس جمهور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی رسانه ها مدعی «گلایه آیت الله هاشمی از دکتر روحانی» شدند. آیت الله هاشمی رفسنجانی اما در بخشی از گفت و گوی خود با پایگاه خبری «انتخاب» ، توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «وسعت کاری رییس جمهور به حدی است که نمی توانند هر هرفته در جلسات جمع شرکت کنند»، افزود: ما هم در این مورد توقع حضور دائم نداریم.
هاشمی در پاسخ به این سئوال که «تفاوت احمدی نژاد و روحانی در حضور نیافتن در این جلسات وجود دارد؟»، گفت: احمدي نژاد مقيد بود كه نيايد. آقاي روحاني درهمين مدت كوتاه براي چند جلسه آمده است.
«انتخاب» پرسید: خبري اخيراً در مورد عدم حضور آقاي روحاني در جلسه مجمع و گلايه حضرتعالي منتشر شد . موضوع واقعي بود يا حاشيه سازي رسانه ها بود؟
آیت الله هاشمی: كارهاي آقاي روحاني زياد است و من هم مي دانم هر روز و هر هفته كارهاي پيش مي آيد كه رئيس جمهور نمي تواند مثل ما سه، چهار ساعت در جلسات مجمع تشخيص بنشيند . ما اين توقع دايمي را نداريم.
بحثي در اقتصاد مقاومتي بود و يك بند در پيش نويس آمده بود كه بايد مركزي با مشاركت سه قوه ايجاد شود كه براي كارهاي مشكل كشور در امور اقتصادي عمل كنند. دولت نظر داشت و مي گفت : ما كه در قانون گذاري سهيم نيستيم و در قضاوت هم كه نيستيم ، امور اقتصادي دست ماست كه اگر بخواهيم در اين جا شريك شويم ؛ديگر نمي توانيم در اينجا كار كنيم و اگر بخواهيد ما كار كنيم ؛ بايد انحصاري دولت باشد و آنها بايد به ما كمك كنند .
آقاي روحاني در جلسه اي كه من نبودم ؛ پيغام داده و گفته بود كه دولت اين را قبول ندارد. خود ايشان هم نبودند. در جلسه بعدي كه من رفتم ؛ با اينكه معترض بود؛ باز نيامدند. والّا مي توانستيم در آن جلسه راي بگيريم.. ايشان نيامده بودند؛ براي اينكه برنامه سخنراني داشتند و به آنجا رفتند بودند . حرف من اين بود كه براي مساله مهمي كه خود ايشان مخالفت مي كنند ؛ بايد بيايند و دفاع كنند و ادله خودشان را بگويند؛ وگرنه عموماً رئيس جمهور كار و مسئوليت هاي زيادي دارد .
انتخاب: با توجه به اينكه در دولت آقاي احمدي نژاد اين روال بوده و انتقاد ها نسبت به آقاي احمدي نژاد خيلي شديدتر بود .
آیت الله هاشمی: احمدي نژاد مقيد بود كه نيايد. آقاي روحاني در همين مدت كوتاه براي چند جلسه آمده است. بحث من اين نبود و خود آنها هم مي دانستند .چون آقاي انصاري؛ آقاي طيب نيا و آقايان ديگر از دولت بودند و مي ديدند كه ما چه مي گوييم . متاسفانه گاهي بعضيها به حاشيه ها دامن مي زنند.
کد N71351