ابراز تردید خزاعی در مورد موفقیت کنفرانس ژنو 2

ایران در جهان

نمانیده ایران در سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد نتیجه کنفرانس ژنو2 با توجه به شرکت نکردن جمهوری اسلامی در آن گفت: باید منتظر ماند و منتظر نتیجه بود اما نکته اصلی آن است که شرکت کنندگان از حمایت ایران محروم ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "محمد خزاعی" با بیان این موضوع در ادامه گفت: غیبت ایران در کنفرانس ژنو که از تاریخ 22 ژانویه برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه آغاز می شود موجب شده تا شرکت کنندگان از حمایت ایران به عنوان یک فاکتور مهم بی بهره بمانند.

نمانیده ایران در سازمان ملل متحد در ادامه افزود: این نکته مهم است که منتظر نتیجه کنفرانس ژنو2 بمانیم اما نکته مهم آن است که شرکت کنندگان از حمایت ایران محروم شدند.

وی همچنین اعلام کرد که نمی توان انتظار داشت که شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو2 بتوانند به راه حل مناسبی برای پایان دادن به بحران سوریه برسند. خزاعی همچنین تاکید کرد که فقط با راه حل سیاسی می توان به بحران سوریه پایان داد راه حلی که به تائید خود مردم سوریه رسیده باشد.

این سخنان خزاعی در واکنش به پس گرفتن دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو2 ایراد شد. فشار کشورهای غربی و مخالفان سوری بر سازمان ملل برای پس گرفتن دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو2، موجب شد تا بان کی مون اقدام به پس گرفتن دعوت خود از تهران کند.

یک شنبه شب "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که از ایران دعوت کرده تا در کنفرانس ژنو2 شرکت کند اما این اقدام موجب شد تا کشورهای غربی که در طول سه سال گذشته به طور مرتب از شورشیان سوری حمایت کرده اند با حضور ایران مخالفت کرده و پیش شرط هایی را برای حضور نمایندگان تهران در ژنو2 تعیین کنند.

مخالفت ایران با قبول پیش شرط موجب شد تا مخالفان سوری به سازمان ملل شش ساعت مهلت بدهند تا دعوت از ایران را برای حضور در کنفرانس ژنو2 پس بگیرد و سرانجام بان کی مون تسلیم این فشارها شد.