باهنر در توضیح علت تاخیر در بررسی یک طرح:

منتظر لایحه جامع محیط زیست تا 20 روز آینده هستیم

مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم ریزگردها قرار دارند را عامدا به تاخیر انداختیم، چون دولت به صورت غیررسمی اعلام کرده لایحه جامعی برای موضوع محیط زیست تهیه کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در خصوص تغییر دستور کار صحن علنی مجلس و عدم بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم ریزگردها قرار دارند، گفت: دولت به صورت غیررسمی اعلام کرده است که لایحه‌ای جامع برای موضوع محیط زیست تهیه کرده که کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز تلاش های زیادی برای جلو بردن آن انجام دادند.

وی افزود: اگر دولت در 20 روز آینده این لایحه را تقدیم مجلس کند، روند کار سریعتر خواهد بود، زیرا طرحی که دوستان ما در مجلس تهیه کرده اند، بار مالی بسیاری دارد.

باهنر ادامه داد: با ارائه لایحه دولت و استفاده کردن از طرح نمایندگان که حاصل تلاش کمیسیون کشاورزی است، هم مشکل ریزگردها مورد بررسی قرار گرفته و هم کسانی که در این زمینه دغدغه دارند، به مسائلشان پرداخته می شود. از این رو عامدا رسیدگی به این گزارش را به تاخیر انداختیم.