تخلفات احمدی‌نژاد به روایت افتخاری

محمود احمدی نژاد

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: اعلام نظر نهایی در ارتباط با آخرین جزئیات و روند رسیدگی به پرونده "محمود احمدی‌نژاد" رئیس‌جمهور سابق، از سوی سخنگوی قوه قضائیه خواهد بود.

 
به گزارش آفتاب به نقل از شهرخبر،  "محسن افتخاری" با اشاره به آخرین جزئیات روند رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق کشور اظهار داشت: اعلام نظر نهایی در ارتباط با آخرین جزئیات و روند رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد، از سوی سخنگوی قوه قضائیه خواهد بود.
گفتنی است: "محمود احمدی‌نژاد" رئیس جمهور سابق کشورمان به دلیل شکایت‌هایی که علیه وی صورت گرفته است، قرار بود  سه‌شنبه (5آذرماه) در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود، که در این د ادگاه حضور نیافت، این در حالی است که تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و همچنین عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت برای تصویب از مجلس، سه مورد تخلف احمدی‌نژاد بوده که به تائید مجلس هشتم نیز رسیده است.
کد N71208