باهنر:

معاونت نظارت در نحوه نظارت‌های نمایندگان دخالت نمی‌کند‌

مجلس

ایراد شورای نگهبان به ماده 7 این طرح این است که چون این ماده مصوبه مجمع تشخیص بوده است‏، مجلس دخالت نکند و من فکر می کنم با تصویب این ماده و ارجاع آن به مجمع به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: معاونت نظارت در نحوه نظارتهای نمایندگان درکمیسیونها دخالت نمی‌کند‌.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏، محمدرضا باهنر در خصوص ماده 7 طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی؛ شوراها؛‌ مجامع؛ و سایر هیات‌ها ‌گفت: اقای مظفر در این‌باره توضیحاتی دادند‏،اما چون من در مجلس هشتم معاونت نظارت را بر عهده داشتم معتقد هستم که معاونت نظارت در نحوه نظارتهای نمایندگان درکمیسیونها دخالت نمی‌کند‌.

وی با بیان این که نظارت‌های نمایندگان همچنان مانند سابق بر سر جای خودباقی است‏، تاکید کرد: این معاونت از نظارت نمایندگان حمایت می کنند و به انها در تحقیق و تفحص؛ سوال واموری دیگر کمک می‌کند و انصافاً از زمانی این که این معاو نت از مجلس هشتم شکل گرفت‎؛ نظارتها به نتایج خوبی منتهی شده و به همین دلیل نیز در برنامه پنجم توسعه نیز پیشنهادی بر تشکیل یک شورای مشترک از قوای سه گانه برای نظارت بهتر دادیم که این شورای هماهنگی سه سال است كه تشكیل شده است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایراد شورای نگهبان به ماده 7 این طرح این است که چون این ماده مصوبه مجمع تشخیص بوده است‏، مجلس دخالت نکند و من فکر می کنم با تصویب این ماده و ارجاع آن به مجمع به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

کد N71173