رئیس‌جمهور اوکراین کوتاه آمد

رئیس جمهور اوکراین در حالی روز گذشته خواستار مصالحه و آشتی با مخالفان و معترضان شد که نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان بار دیگر در خیابان‌های «کیف» به زد و خورد پرداختند.

رئیس‌جمهور اوکراین کوتاه آمدرئیس جمهور اوکراین در حالی روز گذشته خواستار مصالحه و آشتی با مخالفان و معترضان شد که نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان بار دیگر در خیابان‌های «کیف» به زد و خورد پرداختند.

 

 

 

ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور اوکراین که همچنان با ادامه تنش های سیاسی و درگیری های داخلی روبرو است، روز گذشته در وبسایت خود نوشت، من از همه شما می خواهم تا به کسانی که به دنبال خشونت و آشوب هستند ملحق نشوید. وی خواستار مصالحه و آشتی و گفتگو برای پایان دادن به این درگیری ها شد. رئیس جمهور اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که حاضر نیست هیچ امتیاز سیاسی را به مخالفان بدهد.

منبع: رویترز

5252

کد N71163