با موافقت نمایندگان‎؛

اصلاح موادی از قانون بخش تعاون در دستور كار قرار گرفت

مجلس

فولادگر نماینده اصفهان و موافقت کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح موادی از بخش تعاون جمهوری اسلامی جایگزین گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص ریزگردها به هیات رئیسه مجلس داد که با رای گیری این تغییر دستور کار صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

طرح اصلاح مواد بخش تعاون جمهوری اسلامی جایگزین گزارش کمیسیون کشاورزی از ریزگردها شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏،حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و موافقت کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح موادی از بخش تعاون جمهوری اسلامی جایگزین گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص ریزگردها به هیات رئیسه مجلس داد که با رای گیری این تغییر دستور کار صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

کد N71087