بشار الجعفری :

برخی کشورها از تروریسم و افراط گرایی در سوریه و منطقه حمایت می کنند

آفریقا و خاورمیانه

نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل تاکید کرد برخی کشورها به شیوه گمراه کننده و تحریک آمیز به اوضاع سوریه می پردازند و ادعاها و اتهامات بی اساسی را در حمایت از تروریسم و افراط گرایی در سوریه مطرح می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار الجعفری خاطر نشان کرد مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل مسئولیت کامل پیامدهای حمایت از گروههای تروریستی مسلح در منطقه حائل در جولان اشغالی سوریه را برعهده دارند.

الجعفری که بیانیه سوریه را در جمع اعضای شورای امنیت در خلال بررسی بند مربوط به اوضاع خاورمیانه قرائت می کرد، اظهار داشت هیئتهای برخی از کشورهادر بیانیه های خود به شیوه تحریک آمیز و گمراه کننده به اوضاع سوریه پرداخته اند و ادعاها و اتهامات بی اساسی را که تنها به نفع طرح دائمی حمایت از تروریسم وافراط گرایی در سوریه و منطقه است، در خدمت به منحرف کردن نگاهها از توجه به موضوع اصلی که همان راههای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در اراضی عربی است و نه اوضاع داخلی کشورهای منطقه، مطرح می کنند.

وی تصریح کرد کشورهایی که از تروریستها حمایت و در راستای گسترش افراط گرایی تلاش می کنند، به طور جدی برای به شکست کشاندن هرگونه تلاش برای حل مسالمت آمیز بحران به رهبری سوریه تلاش می کنند.