گزارش میدانی مهر از کشورهای از سوریه در آستانه ژنو2؛

دمشق آرام است/ از هدیه شوم عربستان تا اردنی که نمی خواهد تمام تخم مرغهایش را در یک سبد بگذارد