القبس: شورای همکاری خلیج فارس به نابودی اخوان المسلمین کمک کند

اخوان المسلمین

روزنامه القبس چاپ کویت با تمجید از حضور مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی نوشت مصر برای از بین بردن کامل تشکیلات اخوان المسلمین به کمک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیاز دارد.

به گزارش خبرآنلاین این روزنامه با گسترده خواندن حضور مردم در این همه پرسی نوشت آنها مرحله ای استثنایی را نه تنها برای خودشان بلکه برای همه کشورهای عربی در تاریخ رقم زدند.

از این روی، لازم است کشورهای عربی به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که پس از مصر دومین هدف مستقیم تشکیلات تروریستی اخوان المسلمین بودند، سخاوتمندانه از مصر حمایت کنند.

بر این اساس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید با قدرت در کنار مصر قرار گیرند تا این کشور بتواند مراحل پیروزی را تکمیل و شکست همیشگی تروریسم را محقق کند. تشکیلات اخوان المسلمین هیچ دولتی را به رسمیت نمی شناسد و به هیچ مردمی ابراز وفاداری نمی کند؛ بلکه تلاش می کند به رویای خود که همان رسیدن به دولت مرکزی اخوان المسلمین است دست یابد. شکست این تشکیلات در مصر به معنای آغاز پایان یافتن عمر آن است. تشکیلات اخوان المسلمین از تمام توان خود برای کشتن مردم مصر و ویران کردن کشورشان استفاده می کند و درست به همین دلیل آنان به حمایت مادی، دیپلماتیک و رسانه ای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیازمندند.

به گزارش خبرآنلاین این در حالی است که مشارکت مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی تنها 36 درصد بوده است.

4949

کد N70787