تهران، نیازمند نظام یکپارچه مدیریت بحران

ایران,شورای شهر

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید بیش از پیش در ایجاد و توسعه ظرفیت‌های پدافند غیرعامل تلاش شود بر این نکته تأکید کرد که آموزش نیروهای امدادی برای لحظه‌های آغاز بحران یکی از اصول اساسی مدیریت بحران است.

دیدگاه > ایران- رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید بیش از پیش در ایجاد و توسعه ظرفیت‌های پدافند غیرعامل تلاش شود بر این نکته تأکید کرد که آموزش نیروهای امدادی برای لحظه‌های آغاز بحران یکی از اصول اساسی مدیریت بحران است.

معصومه‌آباد به همین علت درخواست کرد که این امر در برنامه 5ساله دوم شهرداری تهران به‌طور جدی دنبال شود. وی با اشاره به نیاز وجود یک نظام یکپارچه در مدیریت بحران گفت: طبیعت شهری و نیز حوادثی که توسط انسان به‌وجود می‌آیند ازجمله عواملی هستند که در ایجاد بحران‌های شهر تهران دخیل هستند؛ ازاین‌رو ایجاد یک نظام یکپارچه در مدیریت بحران برای شهر تهران لازم و ضروری است. به اعتقاد وی، اینکه مسئولیت مدیریت بحران شهر تهران به‌عهده شهردار آن است گامی در جهت تشکیل این نظام یکپارچه بوده اما باید توجه داشت که در تدوین برنامه 5ساله دوم مدیریت شهری راهبردهای مشخصی در قانون تعریف شود تا توانمندی و آموزش شهروندان در سطحی باشد که خسارت‌های کمتری به شهر و ساکنان آن وارد آید. وی مدیریت بحران در شهر تهران را نیازمند ارتقای سطح آموزش دانست و اعلام کرد که از این‌رو ایجاد 2مرکز آموزشی که بتواند به‌عنوان یک نمونه بی‌نظیر در خاورمیانه مطرح باشد در برنامه 5ساله دوم شهرداری تهران پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران همچنین به موضوع دسترسی‌ها در مواقع بحران هم اشاره کرد. به گفته وی شهرداری تهران در برنامه 5‌ساله دوم خود خودروهای ویژه‌ای که قابلیت دسترسی به معابر باریک را دارند (معابر محدوده‌های بافت فرسوده) پیش‌بینی کرده است. همچنین در مناطق و محدوده‌هایی که از نظر امکانات امدادی دارای کمبود هستند مراکزی در ابعاد کوچک‌تر از ایستگاه‌های آتش‌نشانی تعبیه خواهد شد تا در هنگام وقوع بحران عملیات‌های امدادی را پشتیبانی کنند. وی همچنین ایستگاه‌ها و تونل‌های مترو را به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مناسب در پدافند غیر‌عامل عنوان کرد و به همین‌خاطر گفت که این امر ضرورت توسعه مترو را بیش از پیش آشکار می‌کند.