تجدید نظر احتمالی بان کی مون در دعوت از ایران برای مشارکت در ژنو2

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به سازمان ملل از تجدید نظر دبیر کل سازمان ملل در دعوت از ایران برای مشارکت در نشست ژنو2 خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: بان کی مون در دعوت خود از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 تجدید نظر می کند و بان کی مون از عدم پایبندی ایران به نشست ژنو1 سرخورده شده است.

خاطرنشان می شود که منابع وابسته به سازمان ملل پس از هشدار مخالفان سوری درباره عدم مشارکت در نشست ژنو در صورت مشارکت ایران از بحث و رایزنی های ویژه خبر داده بودند.