سلام هموطن، با ˈنگاهˈ نو به میان شما آمدیم/علی نوربار

یادداشت,ستون

پاسخگویی به نیاز مخاطبان منطقه ای و استانی ایجاب می کرد که ایرنا با اندکی اصلاح و تغییر رویکرد در شیوه برقراری ارتباط با مخاطبان ، یادداشت نویسی را جدی تر گرفته و برای انتشار یادداشتهای خود در صفحه استانی سایت سراسری ستون ˈنگاهˈ را انتخاب کند.

در عصر کنونی نقش و جایگاه رسانه ها در تاثیرگذاری بر افکار عمومی بر کسی پوشیده نیستو در چنین شرایطی رسانه ای موفق است که با برنامه ریزی دقیق و قابل کنترل و با حرکتی هدفمند بر افکار و اندیشه های مخاطبان خود تاثیر عمیق نهاده ، اندیشه های جامعه خود را شکل داده و در نهایت بر رفتار جامعه تاثیرگذار باشد.

در این میان یکی از رموز موفقیت رسانه های خبری جلب رضایت و اقناع مخاطبان است و برای رسیدن به این هدف ، نیاز سنجی صحیح مخاطبان و در پی آن بکارگیری روشهای موفق اطلاع رسانی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ایجاد ستون نگاه در این صفحه برای جلب رضایت و نیز پاسخگویی به نیاز مخاطبانی است که موضوعات متنوع مرتبط با مسائل استانها را از گوشه و کنار کشور جستجو می کنند و سوژه های استانی و منطقه ای برایشان جذابیت دارد.

خبرنگاران ایرنا همواره در گوشه و کنار کشور و حتی گاهی در کانونهای مهم خبری به سوژه های مهمی برخورد می کنند که علاوه بر انعکاس خبری معمول آن ، نیاز به پرداختن عمیق تر به آن احساس می شود و این نوع نگاه به سوژه نیازمند توجه ویژه به یادداشت نویسی است .

بحث یادداشت نویسی در ایرنا و ایجاد ستون خاصی برای انتشار آن در سایت، پیشینه قابل اتکایی ندارد و در واقع این نوع برقراری ارتباط با مخاطبان به ماههای اخیر برمی گردد که ایرنا با الهام گرفتن از پیام انتخابات حماسی 24 خرداد رویکرد جدیدی در حوزه اطلاع رسانی در پیش گرفت.

** سخنی با مخاطبان

و اینک با ستون ˈنگاهˈ و آن هم نگاه منطقه ای و استانی به میان شما آمده ایم ، در این ستون به موضوعات گوناگونی خواهیم پرداخت که مورد علاقه شما باشد ، از مسایل شهرستانها ، استانها و مناطق خواهیم نوشت ، به مشکلات شما می پردازیم و ظرفیتها و استعداد های گوشه و کنار کشور را در بخشهای مختلف بررسی و منعکس می کنیم.

به موضوعاتی می پردازیم که شاید به دلایل مختلف و محدودیتهای حرفه ای دارای ظرفیت لازم برای تهیه خبر و گزارش خبری رایج در خبرگزاریهای نیستند و به آنها تنها می توان در قالب ˈیادداشتˈ پرداخت.

از سوی دیگر توجه ویژه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان خبرگزاری رسمی کشور به پوشش و انعکاس پررنگ خبرهای منطقه ای و استانی و ضرورت نگاه دقیقتر به مشکلات مردم در مناطق دور دست و محروم در دوره جدید کاری و در چارچوب سیاستهای اعتدال گرایانه دولت تدبیر و امید ، ضرورت پیش بینی ستون و یا بخشی که به طور خاص یاداشتهای خبری همکارانمان در باره مسائل و مشکلات مردم را منعکس کند ، اجتناب ناپذیر بود.

از آنجایی که این یادداشتها غالبا دارای موضوعات منطقه ای و استانی خواهد بود و به همین دلیل مخاطبان خاص دارد ، ستون ˈنگاهˈ زیر نظر گروه اخبار استانها فعالیت خواهد کرد ، گروهی که با اشراف کامل به موضوعات استانی در جای جای ایران اسلامی نزدیک به هشت دهه در طول فعالیت خبرگزاری رسمی کشور به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کند.

گروه اخبار استانها برای غنی شدن ستون نگاه و تنوع بخشیدن به مطالب این ستون دست کمک به سوی فرهیختگان ، نخبگان ، اندیشمندان، دانشگاهیان، نویسندگان، اصحاب قلم دراز می کند و دست همکاری عموم علاقمندان به همکاری را در استانها و شهرستانها می فشارد.

سیاست خبری ایرنا با پیشینه درخشان در حوزه رسانه ، فعالیت حرفه ای اخلاق مدار با تکیه بر رویکرد قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید است و در این مسیر به عنوان رسانه خبری رسمی دولت و نظام یادداشت های را منتشر خواهیم کرد که محور اصلی آنها مردم باشند و در این میان توجه خاص به منافع کلان ملی حایز اهمیت است.

هدف ما ایجاد فضای اعتدال و امید در جامعه و حاکمیت اخلاق در کنار رقابت حرفه ای در فضای رسانه ای کشور است و برای رسیدن به این هدف همواره پرهیز از افراط و تفریط را دنبال خواهیم کرد.

رویکرد جناحی و نگاه قومی و قبیله ای در سیاستهای خبری ایرنا به عنوان یک رسانه قانونمند و اثر گذار جایی ندارد ، البته در این مسیر اثر پذیری از فضای جامعه ، تقویت شناخت مخاطب و بهره وری از نقد و نظر برایمان اهمیت خاص دارد .

سردبیر گروه اخبار استانها
کد N70319