تاجرنیا در نشست آینده اصلاح طلبی:/1/

اصلاح طلبی را نباید در قالب اشخاص و افراد ببینیم

سیاست داخلی

جریان اصلاح طلبی هم در انتخابات اخیر یک برخورد منطقی و عقلانی از خود نشان داد/ اعتدال به عنوان یک مشی است و حتی به عنوان یک گفتمانی مستقل هم محسوب نمی شود.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: واقعیت این است که اصلاح طلبی را نباید در قالب اشخاص و افراد ببینیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی تاجرنیا در نشست آینده اصلاح طلبی که توسط سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار در ساختمان حزب کار برگزار شد، با اشاره به برون رفت از بحران با تکیه بر تشکل و تحزب، گفت: در چند سال گذشته سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار بخوبی توانسته در حد و اندازه خودش در این عرصه نقش آفرینی کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین گفت: در انتخابات 24 خرداد شاهد یک نوع عقلانیت و رفتار حرفه ای مبتنی بر منافع ملی خصوصا از جانب جوان ها بودیم. به گونه ای که شاید بتوان گفت در شرایط فقدان احزاب رسمی اصلاح طلب بار عمده مسئولیت بر دوش جوانان بوده است.

وی با بیان اینکه هیچ انسان عاقلی وجودندارد که با اصلاح طلبی مخالف باشد، گفت: جریان سیاسی اصلاح طلب به نوعی جریان چپ اسلامی یا همان خط امام است، اما با توجه به اینکه ما در اوایل دوران سازندگی یکی از مباحثمان نقد در عرصه سیاست داخلی بود و به طور متوازن در عرصه سیاسی و اقتصادی نگاه متوازنی شکل نگرفت منجر به شکل گیری یک نگاه انتقادی و در نهایت پدیده دوم خرداد شد.

تاجرنیا خاطرنشان کرد: در همین دوران هشت ساله اصلاح طلبی بود که یک سری بحث های جدی در رابطه با حقوق شهروندی و شفاف کردن بحث های سیاسی و اقتصادی کشور و نقد قدرت شکل گرفت.

این فعال سیاسی در تحلیل شکست اصلاح طلبان در دوره های گذشته، عنوان کرد: اگرچه ممکن است عده ای علت این شکست را در تندروی اصلاح طلبان و یا حتی عده ای علت آن را در کندروی و عدم توازن بین دولت و مجلس بدانند، اما در واقع می توان گفت که این دورانی بود که باید در جمهوری اسلامی سپری می شد.

وی با تأکید براینکه حرکت های جبهه ای در سالیان گذشته بیشتر پاسخگو بوده است، گفت: به هرحال اصلاح طلبی به معنی اینکه ماباید در جهت بهتر کردن فضای کشور حرکت بکنیم، بحثی است که به معنی درستش خود را نشان داد و جریان اصلاح طلبی هم در انتخابات اخیر یک برخورد منطقی و عقلانی از خود نشان داد.

تاجرنیا با بیان اینکه دولتی که روی کار آمدن درواقع برآمده از جریان اصلاح طلبی است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اصلاح طلبی را نباید در قالب اشخاص و افراد ببینیم.

وی در ادامه افزود: باید بدانیم که این جریان اصلاح طلبی بود که با یک عقلانیت و ارتباط نزدیک توانست شرایط را به گونه ای دنبال کند که علی رغم نظارتی استصوابی که در انتخابات اخیر صورت گرفته بود ما شاهد این بودیم که این اتفاقات از جهاتی به تصویر یک دولت برآمده از جریان اصلاح طلبی ختم شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه من معتقد نیستم که یک جریان سیاسی به اسم اعتدال در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اعتدال به عنوان یک مشی است و حتی به عنوان یک گفتمانی مستقل هم محسوب نمی شود.

وی همچنین گفت: بحثی که هم اکنون مطرح است این است که چه باید کرد که جریان اصلاح طلبی مانند گذشته به یک انجام نامناسب نرسد.

تاجرنیا گفت: من فکر می کنم آنچه مهم است این است که ما بعنوان بدنه یک جریان سیاسی باید بدنه سیاسی در این کشور را با تمام موقعیت های موجود ببینیم.

وی در توضیح این مطلب افزود: به هر حال کشور هم به لحاظ قومی و مذهبی و هم بعنوان نوع باورها و تفکرها دارای ویژگی های خاصی است.

تاجرنیا وجود احزاب و گروه های سیاسی را از ضروریات انتخابات عنوان کرد و گفت: ما در بحث انتخابات بحث جایگاه افراد در انتخابات را داریم که بنابر آن نقش احزاب پررنگ تر می شود.

وی سهم خواهی در جریان اصلاح طلبی را امری غیرمضموم دانست و گفت: این طبیعی است که حزبی که برای پیروزی فردی در انتخابات کمک می کند انتظار دارد که در اداره کشور نیز همکاری داشته باشد. اما در عین حال منافع ملی ما مقدم بر سهم خواهی و منافع گروهی است و اصلاح طلبان باید همین روش را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: البته انتظار ما از دولت این است که دولت باید زمینه را برای حضور تمام جریان های سیاسی در کشور فراهم کند.

وی در ادامه افزود: اما باید در نظر داشت و اگر در این میان جریان یا تفکری اجازه حضور نداشته باشد، راه مقابله با این موضوع کنار کشیدن و انشعاب کردن نیست.

تاجر نیا تأکید کرد: در شرایط کنونی اصلاح طلبان نیازمند تولید فکر هستند تا بتوانند متناسب با آن برنامه های جدیدی را ارائه دهند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین خاطرنشان کرد: جریان اصلاح طلبی مانند بسیاری از جریان های سیاسی نیازمند این است که متناسب با شرایط داخلی و بین المللی برنامه های خود را تعیین کند.

کد N70304