معاون وزیر خارجه مطرح کرد:

دلیل ایران برای نپذیرفتن بیانیه اجلاس ژنو یک/ بدون پیش شرط در اجلاس ژنو 2 شرکت می کنیم

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه در خصوص حضور ایران در اجلاس ژنو 2 اظهار داشت: ما در ژنو یک حضور نداشته ایم و ایران نقشی در تنظیم بیانیه ژنو یک نداشته است بنابراین اصرار برای اعلام پذیرش بیانیه ژنو یک،غیر قابل قبول و مردود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه در خصوص حضور ایران در اجلاس ژنو 2 اظهار داشت: ما در ژنو یک حضور نداشته ایم و ایران نقشی در تنظیم بیانیه ژنو یک نداشته است . اصرار برای اعلام پذیرش بیانیه ژنو یک ، غیر قابل قبول و مردود است.

امیر عبداللهیان افزود جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت رسمی دبیر کل سازمان ملل متحد بدون هیچ پیش شرطی در ژنو2 حضور می یابد.