تلگراف:

ˈالقاعدهˈ مبارزان خارجی جنگ سوریه را تحت تعالیم ایدئولوژی ضد غربی قرار می دهد

انگلیس,نیروهای جهادی,سوریه

تهران- ایرنا. تلگراف به نقل از یکی از نیروهای بریده از القاعده گزارش داد: ˈالقاعدهˈ مبارزان خارجی حاضر در جنگ سوریه را به عنوان نیروهای جهادی تحت تعالیم دکترین ایدئولوژی ضد غربی قرار می دهد تا این مجاهدین در بازگشت به کشورهایشان؛ هریک سلولهای تروریستی تشکیل داده و حملاتی را علیه اهداف غرب طراحی و اجرا کنند.

روزنامه انگلیسی ˈتلگرافˈ روز دوشنبه به نقل از یکی از نیروهای بریده از القاعده و نیز به نقل از منابع امنیتی انگلیس گزارش داد: همه مبارزان انگلیسی که در جنگ سوریه مشغول جنگیدن برای سرنگونی رژیم ˈ اسدˈ حضور دارند؛ در این کشور به عنوان نیروی ˈ جهادیˈ زیر نظر ˈالفاعدهˈ آموزشهای مبارزه و ترور را فرا می گیرند و تشویق می شوند در بازگشت به وطن هایشان در خاک این کشورها دست به حملات تروریستی بزنند.

گزارش تلگراف ادامه می دهد: این فرد بریده از ˈالقاعدهˈ با نام ˈمرادˈ به گروه موسوم به ˈدولت اسلامی شام و عراق ˈ پیوسته بود و در راه بازگشت به انگلیس در مرز میان سوریه با ترکیه این مصاحبه را با روزنامه تلگراف انجام داده است.

نواحی تحت تصرف ˈدولت اسلامی شام و عراقˈ تمام شهرهای نوار مرزی سوریه با عراق است.

مراد شرح می دهد:همه نیروهای غربی حاضر در جنگ سوریه اعم از انگلیسی ,اروپایی و امریکایی , در این کشور شستشوی مغزی می شوند و زیر نظر نیروهای افراطی تحت اموزش دکترین ایدئولوژی ضد غربی قرار می گیرند و ضمن آن نحوه ساختن بمبهای انفجاری و انجام حملات انتحاری را فرا می گیرند و تشویق می شوند در بازگشت به وطن در آنجا سلولهای جدید ترور تشکیل دهند.

این نخستین سند موثق اطلاعاتی از حضور نیروهای جهادی خارجی در سوریه است که دلالت دارد بر اینکه این شورشیان تحت اموزش دکترین افراط گرایانه ایدئولوژی ضد غربی قرار می گیرند.

منابع اطلاعاتی انگلیس هم تائید کرده اند که 500 شهروند انگلیسی در سوریه مشغول جنگیدن برای سرنگونی رژیم اسدند و همه آنها در بازگشت به کشور یک خطر امنیتی محسوب می شوند و امکان تکرار حادثه 11 سپتامبر را تقویت می کنند.

مراد می گوید که این مجاهدان انگلیسی , فرانسوی و امریکایی حاضر در جنگ سوریه اغلب از حملات تروریستی و اماکنی که مایلند آنها را منفجر کنند صحبت می کنند و از حادثه 11 سپتامبر و بمب گذاریهای چند سال اخیر لندن احساس رضایت می کنند . یکی از این اماکنی که این افراد از هدف قرار دادن آن ابراز تمایل می کنند ˈکاخ سفیدˈ است.

به گزارش تلگراف؛منابع اطلاعاتی و امنیتی انگلیس هم هشدار داده اند که خطر تروریستهای بالقوه که در سوریه زیر نظر القاعده تحت اموزش عملیات تروریستی قرار می گیرند رو به فزونی است.

این آژانسها هشدار می دهند به همان اندازه که طیف گروههای اپوزیسیون حقیقی در سوریه رو به افول است اما افراط گرایان و گروههای ترور مانند ˈدولت اسلامی شام و عراقˈ رو به فزونی است و رفته رفته نیروهای خارجی بیشتری را جذب خود می کند .

بر مبنای این مستندات سازمان اطلاعات داخلی انگلیس موسوم به ام آی 5 مسئله را بسیار جدی گرفته و همه منابعش را ظرف شش ماه گذشته صرف مقابله با این پدیده رو به گسترش نموده است.

جمعه گذشته دو جوان 21 ساله از شهر ˈبیرمنگام ˈ به اتهام سفر به سوریه برای انجام حملات تروریتسی بازداشت شدند.

دو جوان 15 ساله هم هفته گذشته در شهر تولوز فرانسه حین سفر به سوریه دستگیر شدند.

پدیده سیل هجوم نیروهای جهادی غربی به سوریه و شکل گرفتن آنها به عنوان تروریستهای بالقوه, مقامات دولت فرانسه را هم به وحشت افکنده است.

هفته گذشته ˈمانوئل والسˈ وزیر کشور فرانسه اعلام کرد:ˈ حضور شهروندان فرانسوی که به عنوان نیروهای متعصب جهادی سرگرم جنگیدن در سوریه اند و بازگشت آنها به وطن, بزرگترین خطری است که در سالهای پیش رو فرانسه را تهدید خواهد کردˈ.

وی دو کشور انگلیس و فرانسه را در صدر کشورهای اروپایی خواند که نیروهای جهادی آنها در جنگ سوریه حضور دارند و تخمین زد که 700 شهروند فرانسوی در جنگ سوریه مشغول جنگیدن باشند. 21 نفر از این شهروندان جانشان را دراین راه از دست داده اند.

در ارتباط با این موضوع, ˈاندرو پارکر ˈ مدیر ام آی 5 هشدار داده است: ˈباید نسبت به آینده سوریه واقعاˈ نگران بود.بخش اعظمی از کار ما در آینده در ارتباط با موضوع سوریه و شهروندان انگلیسی حاضر در جنگ سوریه و یا افرادی که آرزوی حضور در این جنگ را دارند خواهد بودˈ.

ˈمرادˈ در باره نیروهای جهادی حاضر در جنگ سوریه توضیح می دهد:ˈ احساسات ضد غربی در میان نیروهای جهادی جنگ سوریه بسیار قوی است و دائماˈصحبت از هدف قرار گرفتن اهدافی در غرب مطرح است. این موضوع در نشستهای محرمانه آنها مطرح می شودˈ .

وی می افزاید: ˈ امیر ˈدولت اسلامی شام و عراقˈ مبارزان غربی اش را به اروپا می فرستد تا در آنجا دکترین ایدئولوژی جهادی را تعلیم دهند. وی سایر گروههای شورشی را ˈکافرˈ و ˈبی ایمانˈ خطاب می کند و دستور جنگیدن با آنها را می دهد. وی دستور قتل پیروان سایر گروههای اسلامگرا و همچنین ˈارتش ازاد سوریهˈ را هم در حکم ˈ کافرˈ صادر می کندˈ .

مراد می گوید :ˈ من از همین جا به همه مجاهدین اعلام می کنم که به سوریه نیایند.این جنگ یک جهاد نیست بلکه در اینجا شما سایر مسلمانان را می کشیدˈ.

وی جزییات مربوط به راههای سفر مبارزان اروپایی به سوریه را فاش نساخت.

تلگراف ادامه می دهد:مرزهای300 مایلی پرخطر سوریه با ترکیه راه انتقال و تردد مبارزان و نیروهای جهادی به جنگ سوریه است .در اینجا این مبارزان بدون مهر خوردن در گذرنامه وارد سوریه می شوند و همین موضوع امکان شناسایی شدنشان در بازگشت به وطن را ناممکن می سازد.

ˈالقاعدهˈ خانه هایی امن در ترکیه دارد که نیروهای جهادی با عبور از آن وارد خاک سوریه می شوند یا از طریق آن از این کشور باز می گردند.

مترجمام**1591**1856
کد N70034