رویترز: آژانس بین المللی انرژِی اتمی کاهش فعالیت هسته ای ایران را تایید کرد

نسیم نوشت:

رویترز خبر داد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آغاز اقدامات 'اولیه ایران برای کاهش فعالیت برنامه اتمی منطبق بر توافق ژنو' را تایید کرد.

/2727

کد N70018