با کاهش روز افزون لیر ترک در مقابل ارزهای معتبر/

اعلام ورشکستگی شرکتهای تجاری در ترکیه آغاز شد

کد N69862