پیرامون اجرای توافق ژنو/

آژانس بین المللی انرژی اتمی تا ساعاتی دیگر تشکیل جلسه می دهد

سیاست خارجی

آژانس بین المللی انرژی اتمی حدود 2 ساعت دیگر یک جلسه توجیهی فنی بصورت بسته و غیر رسمی برای اعضای شورای حکام در خصوص اجرای توافق ژنو برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه ضمن توضیح گزارش توزیع شده 4 صفحه ای به احتمال قوی در خصوص شروع اجرای اقدامات طبق توافق ژنو نیز اطلاعاتی به اعضا داده خواهد شد.

ایران از صبح امروز اجرای توفق ژنو را با تعلیق غنی سازی 20 درصد و رقیق کردن اورانیوم ذخیره شده به 5درصد آغاز کرده است.