در تذکری مطرح شد؛

ضرورت تشکیل جلسه مشترک بین مجلس و دولت برای جلوگیری از تفکرات لیاخوفی

مجلس

نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی تفکرات لیاخوبی در جامعه در حال رشد است که برای جلوگیری از آن برگزاری جلسه مشترک بین مجلس و دولت ضروری است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی غلامحسین شیرمردی نماینده مردم هشترود در تذکر شفاهی با اشاره به ضرورت تشکیل جلسه مشترک مجلس و دولت گفت: برای بررسی برخی ابهاماتی که امروز در جامعه به وجود آمده باید جلسه مشترک بین دولت و مجلس برگزار شود.

برخی تفکرات لیاخوفی در جامعه در حال رشد است که باید از آن جلوگیری شود. باید از حمله افراد غیرمسئول به مجلس جلوگیری کرد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ضرورت بررسی بودجه مناطق محروم، روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر ادامه داد: برای بررسی این مساله ضرورت دارد که یک جلسه هماهنگی بین دولت و مجلس برگزار شود.